Mars 2019

Purim


21.3.2019

Nu är det glad maskerad enligt gammal judisk sedvänja. I synagogan läses Esters bok där man får höra om den modiga unga drottning Ester som räddade det judiska folket. Man kan se folk som är utklädda till drottning Ester eller den onde Haman.  Hela familjen firar under den här karnevalistiska festen med musik, dans och harskramlor som ljuder högt.

Purim firas till minne av de persiska judarnas räddning från den utrotning som Konung Ahasveros (även kallad Xerxes) onda rådgivare Haman tänkte verkställa, men som förhindrades tack vare den unga modiga drottning Ester. Händelserna är beskrivna i Gamla testamentet i Esters bok. Purim är en mycket glad fest, då det är tillåtet att ha roligt.

Till Purim hör att man läser Esters bok i synagogan och ger gåvor åt fattiga. Därefter firas en stor barnfest, och man klär ut sig i glada maskeraddräkter. Purim är inte en lika viktig högtid som de högtidsdagar som Torahn definierar, därför är arbete vanligen tillåtet.

Dagen i den judiska kalendern börjar och slutar vid solnedgången. Firandet av Purim börjar därför redan vid synagogans kvällsgudstjänst, dagen innan, och då läser man ur Esters bok. 


Purimbord på Annegården, Annegatan 30, Helsingfors
Nationell
Kristen
Judisk
Islamsk
Buddhistisk
Hinduisk och Krishnamedveten
Mars 2019