April 2020

Romernas dag


8.4.2020

Romernas dag firas internationellt som en dag då alla romer som bor utspridda i länder på alla världens kontinenter kan enas. Romerna har en egen flagga, som är blå och grön med ett rött vagnshjul på mitten. Firandet är nytt, men har spridits och tilltagit under de senaste åren. Många tänder ljus, planterar träd eller håller minnesstunder för romer som fallit offer för anti-romska brott. Man lägger också ner blommor i vattendrag. Vatten symboliserar renhet och helande för romer.

 

Romerna kom till Europa för mer än 1000 år sedan och deras urpsrung kan spåras till Indien. Romerna har en rik musiktradition som lever vidare bland unga romer på många platser. De romska musikerna har rest omkring i hela Europa och spelat på bröllop och fester i århundraden. Musiktraditionen förenar musik från alla Europas hörn och är värdefull och unik.

Romernas dag firas ofta med musik och påminner oss om romernas värdefulla  kultur, som berikar vår världsdel, och även om likaberättigande för romer. På dagen lyfter man även fram politiska frågor som berör romerna. Målet är likaberättigande för romerna i förhållande till majoritetsbefolkningen på alla livets delområden. Centrala mål är förbättrandet av romernas levnadsmiljöer och utkomstmöjligheter.

Under dagen ordnas det på flera orter i Finland olika evenemang. I dagcentret Hirundo i Helsingfors har romernas dag firats med bl.a. musik och dans. I Hirundo träffas romer från olika länder. 


Romanien lippu
Nationell
Kristen
Judisk
Islamsk
Buddhistisk
Hinduisk och Krishnamedveten
April 2020