Februari 2019

Samernas dag Sámi álbmotbeaivi

6.2.2019

När city-samerna i Helsingfors firar är det både rock, rap, jojk och stand-ups på Sápmi Klubba på Tavastia. Samerna är det enda ursprungsfolket i Norden. De bor i norr i Finland, i Norge, i Sverige och i Ryssland. Samiska barn i Helsingfors kan gå på samiskt dagis i Västra Böle där alla får tala sitt modersmål och lära sig om sin kultur.

Samerna är Europas nordligaste och Skandinaviens enda ursprungsfolk. De har en egen historia, ett eget språk, kultur, identitet, livsstil och egna näringar. Som ursprungsfolk betecknas folk, vars förfäder har bebott ett område då det övertagits och bebyggts av andra folk och innan de nuvarande statsgränserna bildats.

Dagen firas med många festligheter på olika håll i sameområdet (på samiska Sápmi). Sameland är en lång, smal landremsa i norra delen av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. I Finland bor ca 7000 samer. Samerna i de fyra nämnda länderna började samarbeta redan 1917, med syfte att bevara den traditionella näringen renskötseln.

Samernas nationaldag fanns första gången i den finländska kalendern år 2004. Citysamerna i Helsingfors samlas och firar varje år den här dagen stort och glatt.

För många samer är ändå Mariadagen, det vill säga Marie Bebådelse i mars, årets höjdpunkt då släkten samlas och de unga konfirmeras.

Samiska Máttabiegga-daghemmet, Radiogatan 9. Helsingfors
Nationell
Kristen
Judisk
Islamsk
Buddhistisk
Hinduisk och Krishnamedveten
Februari 2019