Februari 2018

Försoningssöndagen (ort.)


11.2.2018

Försoningssöndagen är en glad dag som ortodoxa kristna firar med pulkaåkning, blinier, pannkakor, dans och musik. Den här dagen kan man ännu roa sig och äta rikligt och gott, men när solen går ner börjar fastan.  Då ber man varandra om förlåtelse och många deltar i en gudstjänst i kyrkan, försonas med varandra och önskar varandra lycka till med fastan. I den kristna traditionen är förlåtelse viktigt och därför kan försoningssöndagen ses som en av årets allra viktigaste dagar. 

 

I Ryssland kallar man även tiden just före fastan för maslenitsa eller smörfesten och enligt gammal sed firar man i en hel vecka med lekar, spel, upptåg och framförallt pannkakor med smetana och mycket smör. Liknade seder finns i många slaviska länder. Smörfesten eller maslenitsa har även gamla förkristna inslag och man gläder sig åt att vintern slutar och våren kommer. Under kommunismen var religösa fester inte tillåtna och många gamla seder föll i glömska i Ryssland. Nu mera firar man ofta bara söndagen. I katolska länder är karnevalen före fastan en liknande glad tid med upptåg, masker och vackra kläder. Mest känd är säkert karnevalen i Venedig.


Att växla mellan fest och fasta är vanligt inom alla världsreligionerna. Meningen med fastan för ortodoxa kristna är att leva enkelt och flärdfritt, att be, gå i kyrkan och att hjälpa sjuka och fattiga. Barnen kan under fastan avstå till exempel från godis och dataspel. De kan gå och hälsa på sjuka. Att inte tala illa om någon, att inte räkna någon som sin fiende och att inte svära hör också till fastan. Då påsksöndagen äntligen kommer efter många veckor, går man på natten mellan lördag och söndag till kyrkan för en stor, ljus och glädjefyll påskgudstjänst där man firar att Kristus övervinner döden.


Fastetiden före påsken är en speciell tid för all kristna, fastän de uppmärksammas på olika vis.  Stora fastan förbereder alla ortodoxa för påsken och räcker i 40 dagar, men då räknar man inte med söndagar, som är fastefria. Räknesätten för hur lång fastan  är varierar på olika håll. Katoliker och lutheraner börjar fastan tre dagar efter de finska ortodoxa, på askonsdagen. I Ryssland, Grekland, Rumänien och Etiopien infaller försoningssöndagen i år en vecka senare, den 18.2, eftersom man följer den julianska kalender. Den julianska kalendern användes i hela Europa fram till 1500-talet och hos oss i Norden fram till 1700-talet, numera används den gregorianska kalendern.  


Uspenskikatedralen vid Kanalgatan 1 på Skatudden, Helsingfors
Nationell
Kristen
Judisk
Islamsk
Buddhistisk
Hinduisk och Krishnamedveten
Februari 2018