FESTKALENDERN 2019-2020

Guide för användning av webbkalendern

Urvalet av högtider och deras datum


Till kalendern har valts kulturellt och nationellt viktiga högtider, religiösa högtider samt andra viktiga dagar som bl.a. FN-dagen. I urvalet av de kulturella och nationella högtiderna har olika kulturella minoriteter som lever i vårt land beaktats. De religiösa högtider som valts till kalendern är från fem religioner som undervisas i skolorna i Helsingfors (kristendom, islam, judendom, buddism, samt hinduism och krishna-medvetenhet). I kalenderns rutor är de nationella festdagarna markerade med Finlands flagga och de religiösa högtiderna och festdagarna med symbolen för ifråga varande religion.

Då olika traditioner jämförs varierar även sätten att räkna tiden. De västerländska kalendrarna, denna kalender inräknad, är bundna till den gregorianska kalendern. De islamiska högtiderna är bundna till månkalendern och flera asiatiska högtider till den kinesiska kalendern. Högtider som är bundna till andra tideräkningssätt än de ovan nämnda är s.k. rörliga högtider i den västerländska kalendern och förflyttar sig varje år (se närmare i avsnittet om tideräkningen och kalendrar i olika traditioner). Exempelvis tidigareläggs fastemånaden ramadan årligen med två veckor. 

På varje månadsuppslag i kalendern finns en bild från firandet av någon för månaden utmärkande högtid. Högtiderna beskrivs med kortfattade presentationer, en längre informationstext och med en bild. Därtill presenteras platser i Helsingfors som hör till en viss religion eller kultur i text och i bild.

Om webbkalenderns funktioner 


  • De i kalendern angivna dagarna är länkar. Då man klickar på länken öppnas i sidans vänstra kant en kort beskrivning av högtiden.
  • I beskrivningarna berättas kort om högtidens eller festens betydelse för traditionen. Därtill beskrivs seder som hör till festen eller andra till högtiden hörande festligheter. 
  • Under länken ”+ Tillägsuppgifter” finns tilläggsinformation för lärare och elever.
  • Man kan förflytta sig från en månad till en annan genom att klicka på olika månader ovanför kalenderrutorna. Kalendern öppnas alltid i pågående månad.
  • Sökegenskap: I kalendern markerade högtider och dagar kan sökas på högtidens namn samt på basen av tradition: nationella, kristna, judiska, islamiska, buddistiska, hinduiska och övriga festdagar.
  • Genom att klicka på bilderna får man större bildversioner.